Provoleta fundida, verdes y tomates horneados con Chateau Vieux tinto.

Provoleta fundida, verdes y tomates horneados con Chateau Vieux tinto.